Webinar mondfotografie

Onder de naam IQual biedt de KNMT (koninklijke nederlandse maatschappij ter bevordering der tandheelkunde) gestructureerd intercollegiaal overleg aan voor tandartsen. Daarvoor wordt elk half jaar een themaprogramma uitgewerkt. De themaprogramma's geven een verdieping aan inhoudelijke onderwerpen. Hiermee kunnen IQual groepen zaken op een gestructureerde manier met elkaar bespreken.
Naast een studiepakket, powerpoints en een handleiding voor de gespreksleider is er een webinar mondfotografie dat via youtube is te zien.